Du er her: Evcon AS » Om oss » Fasilitetsstyring

Fasilitetsstyring

Fasilitetsstyring er et nytt, norsk ord som blir tatt i bruk av stadig fler. I bransjen sier man ofte bare "FM". På engelsk sier man Facilities Management, på amerikansk Facility Management. Hva snakker man egentlig om?

Vi fant en omfattende definisjon i en publikasjon hos NBEF: "ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning -
Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe og Ove Weisæth." Vi tillater oss å gjengi deres definisjon i sin helhet:

Facilities Management (FM) (no.: fasilitetsstyring (s.d.))

Integrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer
effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter. (NS-EN 15221-1) Omfatter alle aktiviteter innenfor begrepene FDVUSP (s.d.) etter NS 3454. Moderne eiendomsforvaltning omtales gjerne som facility management (amerikansk engelsk) eller facilities management (britisk engelsk), begge forkortes til FM.

FM setter først og fremst brukeren i fokus ved at arbeidsplassen legges til rette slik at kjernevirksomheten
kan utføres på en optimal måte. Det omfatter faktorer som helse, miljø og sikkerhet, trivsel, innemiljø, lys, lyd, service, kantine osv. Tradisjonell FDVU har i større grad vært rettet mot byggets tekniske tilstand og drift.

Basert på en nordisk tilnærming, kan FM deles i fem hovedområder:
• Økonomi og finansiering
• Eiendoms- og arealforvaltning
• Drift, vedlikehold og utvikling
• Service og tjenester
• Helse-, miljø og sikkerhet (HMS).

Ulike aktører kan ha ulike roller og interesser innenfor FM, som f.eks.:                                                                - Finansforvaltning: Vekt på byggene som verdiobjekt (kjøp, salg, utleie, utvikling, bevaring).
- Arealforvaltning: Vekt på effektiv og riktig utnyttelse og tilpassing av arealer.
- Operasjonell forvaltning: Vekt på teknisk drift, vedlikehold og utvikling av byggene.
- Brukerrettet forvaltning: Vekt på å tilfredsstille brukere/kunder.
- Servicerettet forvaltning: Vekt på å produsere/skaffe bestemte servicetjenester (kantine, renhold, vakt, sikring)
Se også Management-begreper. (Kilde: Prof. Tore I. Haugen, NTNU)

Andre definisjoner av FM:
- Dansk def. av FM: Den integrerte planlegging, gjennomføring og ledelse av bygg- og
eiendommer med service og hjelpemidler, som bidrar til en effektiv innarbeiding av
mål for virksomheten.
- US Library of Congress' def. av FM: The practice of coordinating the physical workplace
with the people and the work of the organization. Integrates the principles of
business administration, architechture and behavioural and engineering sciences

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Topp

Evcon AS - Skogliveien 4 - 3047 Drammen | Tlf: 32 80 48 00 - post@evcon.no
Evcon AS © 2005-18 - Innholdsoversikt | Siteman CMS